حذف آزمونهای یوس دانشگاه های دولتی ترکیه

طبق مصوبه اخیر سازمان سنجش ترکیه (YÖK) تمامی پذیرش های دانشگاه های دولتی ترکیه از طریق آزمون TR-YÖS انجام خواهد شد. بنابراین متقاضیان ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ورود به دانشگاه های دولتی ترکیه می بایست با شرکت در آزمون ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به ورود به دانشگاه های ترکیه اقدام نمایند.

سوالات و پیشنهادات شما
ثبت نظرات و دیدگاه
دوست عزیز نظر یا سوال شما با موفقیت ثبت گردید.